Våra tjänster

Vi tar olika uppdrag som terapihund och skolhundsteam . Detta inkluderar också läshund och fadderhund. Uppdragen kan vara enskilda och i grupp.

Utifrån syftet med våra besök  görs en gemensam plan upp. Planen dokumenteras och utvärderas.

Vi arbetar enligt socialstyrelsens riktlinjer och jordbruksverkets/länsstyrelsens lagar och regler runt användande av hund i vård och omsorgssituationer.

Vi kan anlitas av företag, kommun, landsting och privatpersoner.

Vi håller föreläsningar om användning av hund som terapeutisk och pedagogisk resurs i vård, skola och omsorg.

Maria Larm tar emot hundekipage för privatträning . Det kan till exempel vara hjälp med allmänlydnad eller att  få tips på roliga aktiviteter att göra med sin hund.

Om ni är flera stycken som vill träna i grupp så går även det att ordnas.