Tidigare uppdrag

Terapihundsekipaget har arbetat tillsammans som ett team i sju år.

I dagsläget har de en anställning på en grundsärskola där Maria arbetar som speciallärare och hundarna arbetar som skolhundar. Teamet har också uppdrag på äldreboende och på bibliotek med mera.

Terapihundsekipaget har under 2015 haft uppdrag som fadderhundsteam på förskola och deltagit i projekt som läshundsteam på skola.

Ekipaget har deltagit i aktiviteter med läshund vid biblioteket i Lerum under dyslexiveckan (hösten 2015) plus tre veckor (våren 2017) och för Göteborgs stad (sommaren 2016, hösten 2019 och våren 2020) De har haft föreläsningar om att använda den utbildade hunden som terapeut och pedagogisk resurs ute i verksamheterna. De har också deltagit vid olika mässor och andra arrangemang.

Under somrarna 2016,2017 och 2018 arbetade de tillsammans med andra hundteam vid läger för barn och ungdomar i Göteborgs stad.