Tidigare uppdrag

Terapihundsekipaget har arbetat tillsammans som ett team i 5 år.

I dagsläget har de uppdrag på äldreboende, på hemtjänst, på boenden inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta),  och på skolor.

Terapihundsekipaget har under 2015 haft uppdrag som fadderhundsteam på förskola och deltagit i projekt som läshundsteam på skola.

Ekipaget har deltagit i aktiviteter med läshund vid biblioteket i Lerum under dyslexiveckan (hösten 2015) plus tre veckor (våren 2017) och för Göteborgs stad (sommaren 2016) De har haft föreläsningar om att använda den utbildade hunden som terapeut och pedagogiskt verktyg ute i verksamheterna. De har också deltagit vid olika mässor och andra arrangemang.

Under sommaren 2016,2017 och 2018 så arbetade de tillsammans med andra hundteam vid läger för barn och ungdomar i Göteborgs stad.