Om Maria Figge och Iza

Foto: Rebecka Åsbrink Claesson AlingsåsKuriren

Utbildning och erfarenhet

Maria Larm är utbildad barn och ungdomspedagog (inriktning förskollärare) med vidare-utbildning inom psykologi och psykiatri. Maria har också gått grundutbildningar inom demens hos Svenskt Demenscentrum.

Maria har arbetat som förskollärare/fritidspedagog och lärare. Sedan sexton år tillbaka arbetar hon på ett boende inom LSS. (Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta).

Maria är utbildad hundinstruktör (IMMI 1997) och har gått flertalet vidareutbildningar därefter. Hon har haft valpkurser, vardagslydnadskurser, spårkurser,  kantarellsökskurser, klickerkurser och privatlektioner.

Figge

Figge är av rasen australisk kelpie. Han heter i stamtavlan Zathungens Figg. Han är 7 år. Figge är en utbildad och diplomerad terapihund och ”skolhund”(READ(läshund) och fadderhund.)

Terapihundsutbildningen är på ett år och innehåller både teori och praktik. För att få gå utbildningen så måste hunden klara lämplighetstest. Den ska vara trygg i olika miljöer, kunna koppla av, gilla människor och ha lätt för att samarbeta. Under utbildningen tränas ekipaget till att arbeta med människor i ett hälsofrämjande syfte och med ett stort säkerhetstänk. READ och fadderhund är vidareutbildningar och det krävs extra lämplighetstester för att få gå utbildningarna och att jobba med barn under 13 år. Detta för att säkerställa att hunden är säker och trygg och gillar att vara med barn.

Iza

Iza är av rasen australisk kelpie. Hon heter i stamtavlan Zathungens Iza. Hon är 2 år. Iza har gjort lämplighetstester för att utbildas på alla åldrar. Hon är utbildad och diplomerad terapi och skolhund.