Skolhunden

Läshunden

Begreppet läshund kommer från början från USA. Där kallas det för READ (Reading Education Assistance Dogs). Projektet läshund startade redan 1999 i USA och då på ett bibliotek i Salt Lake City. 2000 startades en pilotstudie på en skola, Bennon Elementary school i Salt Lake City. Studien visade inte bara en förbättring av läskompetens och läsfärdigheter hos barnen utan också andra resultat.

 • De fick ett större självförtroende och självkänsla i sina relationer med klasskamrater.
 • De deltog oftare frivilligt i att läsa högt i klassrummet.
 • De fullföljde och lämnade in sina läxor mer frekvent.
 • De fick ett trevligare uppförande.
 • De utvecklade starka empatiska relationer med djur.

Det finns också fysiologiska fördelar med interaktion med djur. Det ger en ökad avslappning och blodtrycket sänks.

I Sverige är en läshund oftast en socialtjänstehund som har vidareutbildat sig till läshund.

För att få gå utbildningen till läshund så måste hund och förare göra lämplighetstest med barn. Detta för att se hur hunden beter sig med barn i olika situationer. Hunden ska vara lugn, säker och gilla att interagera med barnen.

Läshunden kan arbeta på skolor och bibliotek med barn i alla åldrar. Den kan också hjälpa till med läxläsning i hemmet.

Fadderhunden

En diplomerad fadderhund är en socialtjänstehund som tillsammans med sin förare har testats och vidareutbildads i att arbeta med barn under 13 år och i grupp. Hunden ska vara trygg och lugn runt barnen.

En fadderhund kan till exempel arbeta med att:

 • Träna barns empati
 • Träna barnen i att ta ansvar
 • Öva barnen i att vänta på sin tur
 • Samarbeta i grupp
 • Ge barnen kunskap i hur man beter sig runt hundar
 • Motivera
 • Öka koncentrationen
 • Sprida glädje
 • Sprida lugn
 • Öka självkänslan och självförtroendet
 • Arbeta mot mobbing