Terapihunden

En terapihund kan tillsammans med sin förare arbeta på olika boenden, inom kriminalvården och med enskilda individer i hemmet.

Djurbaserad terapi inom vården har visat sig ha positiva effekter vid depressioner, aggressioner, ångest och för att motivera till aktivitet. Det finns forskning som visar att konsumtion av mediciner har kunnat sänkas.

Då du klappar en hund frigörs hormonet oxytocin som gör att alla i omgivningen känner ett välbefinnande. Ny forskning har också visat att hormonet utsöndras om hunden har ögonkontakt med människan. Vi människor blir lugna då vi omger oss med hundar

En terapihund kan hjälpa till med att:

  • Motivera
  • Träna grov och finmotorik
  • Träna minnesförmågan
  • Skapa glädje
  • Lugna
  • Skapa samhörighet
  • Öppna upp till kommunikation
  • Öka koncentrationsförmågan
  • Öka självkänsla och självförtroende